G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Bircza-Rudawka-Kotów-Pi?tkowa-Iska?-Sufczyna-Bircza

Rower: górski
D?ugo??: 31,4 km
Suma podjazdów: 300 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 3 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 4 h
Ogólna ocena trudno?ci: nieco trudna

Jeszcze jedna wycieczka zaczynaj?ca si? i ko?cz?ca w tej centralnie, dla Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, po?o?onej miejscowo?ci. Szczególnie interesuj?ce, ze wzgl?du na wspania?e widoki s? okolice Kotowa oraz pi?kna bry?a drewnianej cerkwi w Pi?tkowej. W przewa?aj?cej cz??ci jest to wycieczka ?atwa, ale terenowy przejazd mi?dzy Kotowem i Pi?tkow? do?? znacznie j? utrudnia.


0,0 km.
Rozpoczynamy wypraw? w Birczy i pocz?tkowo jedziemy ?atwo w kierunku Sanoka, ale ju? w Starej Birczy opuszczamy g?ówn? szos? asfaltow? i skr?camy, w dolin? Rudawki w prawo.

1,6 km.
Nawierzchnia drogi nie jest ju? tak dobra i jeszcze pogarsza si? gdy mijamy ostatnie zabudowania wsi (o takiej samej jak potok nazwie).

3,7 km.
Gdy do naszej drogi zbli?a si? las, rozpoczyna si? te? ?agodny pocz?tkowo podjazd. Jedziemy ca?y czas w gór? potoku Rudawka. Ostatnie metry przed Kotowem s? bardziej strome, a nawierzchnia drogi niewiele przypomina asfalt.

7,1 km.
Stosunkowo nowe, du?e domy mieszkalne budz? niejakie zaskoczenie u kresu ko?cz?cej si? w tym miejscu drogi. Dotarli?my do zabudowa? dawnego PGR, w którym obecnie zmienili si? w?a?ciciele i gospodarze. Skr?camy tutaj w prawo i drog?, pocz?tkowo wy?o?on? p?ytami betonowymi, mi?dzy du?ymi budynkami gospodarczymi jedziemy w kierunku pó?nocnym. P?yty szybko si? ko?cz? i pozostajemy na nawierzchni ?wirowo-gruntowej. Zje?d?amy do doliny potoku, przekraczamy go i krótkim podjazdem docieramy na skraj lasu. St?d pi?kne i dalekie widoki na po?udnie, spotykamy tu te? znaki niebieskie szlaku turystycznego.

8,2 km.
Kierujemy si? jego oznaczeniami, skr?camy przy lesie w lewo i po drodze gruntowej jedziemy pocz?tkowo po równym. Po ok. 800 m skr?camy (razem z drog? i szlakiem) w prawo, w g??b lasu. Wkrótce szlak zaczyna opada? i do?? trudnym zjazdem sprowadza nas do doliny potoku Jawornik. 11,3 km. Przeje?d?amy przez most na potoku i na skrzy?owaniu z drog? asfaltow? skr?camy w prawo. Jeste?my na pocz?tku wsi Pi?tkowa. Dalej jedziemy ju? ?atwo, najpierw w pó?nocnym, a potem wschodnim kierunku.

13,5 km.
Na ko?cu wsi, nad potokiem mi?dzy drzewami wida? pi?kn? bry?? drewnianej cerkwi. Warto zjecha? w tamt? stron? cho? jedynie ?ciany zewn?trzne i kryty gontem dach zosta?y odnowione. Po chwili odpoczynku mo?emy rusza? dalej, ci?gle asfaltem - lekko, ?atwo i szybko mijaj?c kolejne wsie: Rzeczki, Tarnawka, Iska?.

19,3 km.
W Iskani nasza droga krzy?uje si? z szos? Nienadowa - Bircza. Skr?camy tu w prawo i jedziemy przez chwil? dolin? Sanu oddalonego nieco od drogi, po lewej. Niewielkie podjazdy nie utrudniaj? nam szybkiej jazdy.

21,9 km.
Droga robi wyra?ny zakr?t w prawo i w ten sposób opuszczamy dolin? Sanu jad?c teraz wzd?u? Stupnicy, w gór? jej biegu.

24,0 km.
Po 2 km osi?gamy Brzusk?, rozci?gni?t? w dolinie potoku wie?, która ??czy si? z nast?pn? - Sufczyn?.

26.1 km.
W Sufczynie spotykamy przecinaj?ce szos? znaki niebieskie szlaku turystycznego. Droga jest nadal ?atwa, wi?c bez problemów z tras? docieramy do Birczy.

31,4 km.
Ko?czymy wycieczk? na bircza?skim rynku.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs