G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Bircza-Malawa-Lipa-Jawornik Ruski-?ohatyn-D?brówka Starze?ska-Dynów

Rower: trekkingowy lub górski
D?ugo??: 41,0 km
Suma podjazdów: 230 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 3 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 4 h
Ogólna ocena trudno?ci: ?atwa

Wycieczka mo?liwa do pokonania ka?dym rodzajem roweru, traktujemy j? jednak jako przenosz?c? rowerowego turyst? z ca?ym baga?em, w zachodnie rejony  Pogórza   Przemyskiego   i z tego  wzgl?du zalecane jest posiadanie mocnego jedno?ladu, typu - trekkingowego lub górskiego. Cel wyprawy - Dynów, jest tak?e kolejnym dobrym miejscem do rozpoczynania rowerowej eksploracji Pogórza. Tutaj ko?czy swój bieg linia kolejki w?skotorowej z Przeworska, jedna z wielu atrakcji turystycznych tego regionu.

0,0 km.
Wyruszamy z Birczy, jad?c pocz?tkowo g?ówn? szos? asfaltow?, w kierunku Sanoka. Ju? opuszczaj?c Star? Bircz?, skr?camy w prawo, w drog? asfaltow? do Jawornika Ruskiego i Dynowa. Jedziemy ?atwo, wzd?u? potoku, po równym.

6,3 km.
W Malawie mijamy zabytkow?, murowan? cerkiew - po prawej oraz blok mieszkalny (po by?ym pgr) - po lewej.

8,3 km.
Na pocz?tku kolejnej wsi - Lipa, po prawej mijamy dolin? potoku, na którym w 1994 roku przeprowadzono, zako?czon? sukcesem akcj? reintrodukcji bobra europejskiego. Lipa jest rzadko zabudowan?, rozci?gni?t? wsi? i na jej ko?cu, po mini?ciu odbicia drogi do Brze?awy, rozpoczyna si? najd?u?szy i w zasadzie jedyny zdecydowany podjazd na tej trasie.

16,9 km.
Ju? na szczycie, po „zaliczeniu" kilku serpentyn natrafiamy na odej?cie drogi asfaltowej do Borownicy. Przez chwil? jedziemy grzbietem z ?adnymi widokami we wszystkich kierunkach. Mijamy po lewej kopalni? diatomitów i po ok. l km docieramy do skrzy?owania dróg asfaltowych w Jawomiku Ruskim.

19,1 km.
W lewo droga wiedzie w kierunku Siedlisk, natomiast my skr?camy w prawo i po krótkim podje?dzie, zje?d?amy szybko do ?ohatyna mijaj?c po lewej ?adn?, drewnian? cerkiew, pw. ?w. Dymitra, zbudowan? w 1882 r. - obecnie ko?ció? rzymsko-katolicki.

22,3 km.
Do?? d?ugi zjazd ko?czy si? w centrum wsi i dalej poruszamy si? dolin? potoku po kiepskiej drodze asfaltowej.

24,2 km.
Po ok. 2 km spotykamy odbicie le?nej drogi ?wirowej w lewo i na ni? skr?camy. Tu? obok, po prawej jest ciekawa odkrywka fliszu karpackiego. Jedziemy teraz przez zmieniaj?cy si? las, maj?c potok po lewej r?ce.

30,4 km.
Natrafiamy na zamykaj?cy drog? szlaban, a po drugiej jego stronie zaczyna si? asfalt. Tutaj jest tak?e odbicie drogi ?wirowej w prawo, w gór? do Dyl?gowej. My jedziemy dalej prosto, ?atwo i po równym.

30,6 km.
Mijamy z prawej strony ?adnie po?o?one i dobrze zagospodarowane pole biwakowe, prowadzone przez Nadle?nictwo Dynów.

33,0 km.
Gdy wyje?d?amy z lasu, rozpoczynaj? si? pierwsze zabudowania D?brówki Starze?skiej. Mijamy du?? szkó?k? le?n?, a w centrum wsi nasz? uwag? zwracaj? drewniane domy o ciekawej architekturze.

36,5 km.
Docieramy do skrzy?owania dróg w D?brówce Starze?skiej, skr?camy na nim w prawo i po przejechaniu przez most, mijamy po prawej ruiny zamku. Jeste?my ju? w dolinie Sanu i dalej jedziemy asfaltem wzd?u? tej rzeki.

39,4 km.
Zbli?amy si? do nowego mostu na Sanie. Wida? ju? po przeciwnej stronie zabudowania Dynowa, do którego wje?d?amy zostawiaj?c po prawej teren ko?cowej stacji kolejki w?skotorowej z Przeworska.

41,0 km.
Przeje?d?amy przez miasteczko i ko?czymy wycieczk? na centralnym placu z pomnikiem króla Jagie??y.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs