G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Dynów-D?brówka Starze?ska-Dyl?gowa-Paw?okoma-Bartkówka-Dynów

Rower: ka?dy
D?ugo??: 21,6 km
Suma podjazdów: 300 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 1 3/4 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 2 1/2 h
Ogólna ocena trudno?ci: ?atwa

Oto kolejna wycieczka zaczynaj?ca si? i ko?cz?ca w Dynowie, na pewno nie wyczerpuje ona mo?liwo?ci jakie ma do wyboru rowerzysta (oboj?tnie na jakiego rodzaju rowerze), który trafi do tego miasteczka. Jest to te? bardzo krótka wycieczka, dobra dla ca?ej rodziny, mimo ?e dwa do?? strome podjazdy na trasie (przed i za Dyl?gow?) dadz? si? wszystkim nieco we znaki.

0,0 km.
Wyruszamy z centrum Dynowa, kieruj?c si? na po?udnie, do mostu na Sanie. Zje?d?aj?c po wy?o?onej kostk? drodze w stron? rzeki, mijamy po lewej teren stacyjny kolei w?skotorowej, która tu w?a?nie ko?czy swój bieg z Przeworska.

1,6 km.
Wje?d?amy na most, a na drugim brzegu rzeki skr?camy na prawo (mo?liwy jest te? wariant odwrotny proponowanej wycieczki i wtedy nale?a?oby skr?ci? z mostu w lewo). Jedziemy dalej do?? kiepskim asfaltem, szerok? dolin? wzd?u? Sanu.

4,5 km.
Bardzo ?atwo docieramy do wsi D?brówka Starze?ska, na której pocz?tku, po lewej mijamy ruiny zamku i niewielki ko?ció? o wspó?czesnej architekturze. Jad?c dalej przekraczamy mostkiem niewielki dop?yw Sanu i skr?camy w jego dolin?. W?ród g?stej zabudowy tej wsi spotykamy drewniane domy o ciekawej architekturze z gankami wysuni?tymi w stron? drogi

8,0 km.
Ju? przy ko?cu D?brówki Starze?skiej mijamy du?? szkó?k? Nadle?nictwa Dynów i po kilkuset metrach wje?d?amy do lasu. Dalsza droga jest bardzo przyjemna i ?atwa.

10,4 km.
Na polanie otwieraj?cej si? po lewej stronie drogi jest ?adne pole biwakowe, za?o?one i prowadzone przez le?ników z Dynowa. Na polu biwakowym rozpoczyna swoj? tras? ?cie?ka przyrodniczo-dydaktyczna „Kopaniny". Aby j? odwiedzi? nale?a?oby rower zostawi? pod opiek? i uda? si? pieszo, kieruj?c si? strza?kami. Kontynuuj?c jazd? po zwiedzeniu ?cie?ki, po 200 m natykamy si? na szlaban zamykaj?cy drog? le?n?. Nie jest on
przeszkod? dla rowerowego turysty, ale tu? przed nim skr?camy w lewo w odbijaj?c? tu drog? do Dyl?gowej. Nasza trasa pnie si? teraz do?? ostro w gór? i przez las wyje?d?amy na odkryty grzbiet, gdzie spotykamy pierwsze zabudowania wsi.

11,6 km.
Trzymamy si? drogi na wprost, która przez kilkaset metrów wiedzie po równym, ale nast?pnie szybkim zjazdem sprowadza nas do doliny potoku, dop?ywu Sanu.

13,5 km.
W najni?ej po?o?onej cz??ci zjazdu, obok cmentarza odchodzi droga w prawo, wzd?u? potoku, w kierunku wsi Sielnica. My trzymaj?c si? g?ówniejszej drogi, rozpoczynamy kolejny do?? stromy podjazd, na którym mijamy ?adny ko?ció? po lewej. Im wy?ej tym ?adniejsze i bardziej rozleg?e widoki otwieraj? si? przed nami.

14,6 km.
Na szczycie podjazdu nasza droga asfaltowa robi wyra?ny zakr?t w prawo i zaraz rozpoczyna si? zdecydowany zjazd przez las do wsi Paw?okoma. Przeje?d?amy przez fragment Parku Krajobrazowego, rzadko odwiedzany przez turystów, jakby schowany w szerokim zakolu Sanu.

16,9 km.
W Paw?okomej zjazd ko?czy si? i ko?cowy odcinek wycieczki jest ju? ?atwy, nadal po drodze asfaltowej i prawie po równym.

18,4 km.
Jeszcze tylko krótki podjazd i zjazd mi?dzy Paw?okoma i Bartkówk?, w której docieramy do mostu na Sanie.

20,0 km.
Przekraczamy rzek? i wje?d?amy do Dynowa, jeszcze raz mijaj?c (tym razem po prawej) teren kolejki w?skotorowej.

21,6 km.
Ko?czymy wycieczk? w miejscu jej rozpocz?cia, na centralnym placu miasteczka.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs