G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: S?onne-Rezerwat „Broduszurki"-Wybrze?e-Iska?-Pi?tkowa-?ohatyn-Dyl?gowa-Sielnica-S?onne

Rower: górski
D?ugo?? trasy: 36,8 km
Suma podjazdów: 210 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 3 1/2 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 6 h
Ogólna ocena trudno?ci: do?? trudna

Ostatnia propozycja tego przewodnika jest wycieczk? ciekaw?    g?ównie   ze   wzgl?dów   przyrodniczych i krajobrazowych. Do?? d?uga trasa zahacza o wiele atrakcyjnych miejsc - rezerwat „Broduszurki", ?lady grodziska w Wybrze?u, cerkiew w Pi?tkowej - zaczyna si? za? i ko?czy w najbardziej popularnej miejscowo?ci letniskowej po?o?onej nad Sanem - S?onnem. Jest to tak?e stosunkowo trudna wycieczka, a szczególnie jej fragment mi?dzy Sielnic? a S?onnem, gdzie trasa wiedzie w?sk?, gruntow? i cz?sto b?otnist? ?cie?k? wzd?u? Sanu, który dwukrotnie przekraczamy po wisz?cych k?adkach (Wybrze?e i S?onne).

0,0 km.
Rozpoczynamy jazd? na polu biwakom w S?onnem. Na drodze asfaltowej biegn?cej przez t? ?adnie po?o?on? wie? skr?camy w prawo i wzd?u? Sanu jedziemy ?atwo w kierunku Dubiecka.

4,1 km.
Na pocz?tku wsi Wybrze?e, jeszcze przed k?adk? przerzucon? nad nurtem rzeki, skr?camy w lewo w drog? wy?o?on? p?ytami betonowymi. Jedziemy teraz w kierunku zachodnim. P?yty betonowe szybko si? ko?cz? i dalej wiedzie ju? droga ?wirowa. Teren jest p?aski i ?atwy do jazdy.

5,2 km.
Gdy niewysokie wzgórze po prawej (?ysa Góra) ko?czy si?, naszym oczom ukazuje si? wyra?ne obni?enie poro?ni?te lasem sosnowo-brzozowym. To jest w?a?nie rezerwat przyrody „Broduszurki", jedyne na Pogórzu torfowisko typu wysokiego i przej?ciowego. Trzymaj?c si? skr?caj?cej w prawo ?wirowej drogi, a nast?pnie opuszczaj?c j? w lewo, gruntow? ?cie?k? mi?dzy ??kami i polami jedziemy w stron? rezerwatu.

6,5 km.
Docieramy do miejsca gdzie znajduje si? tablica informacyjna o rezerwacie, tutaj jest te? dogodne miejsce do odpoczynku oraz pocz?tek ?cie?ki przyrodniczo-dydaktycznej „Winne-Podbukowina" wiod?cej przez torfowisko. Zaspokoiwszy ciekawo?? ruszamy dalej, pocz?tkowo gruntow? drog? w kierunku pó?nocnym, ale szybko skr?caj?c? na wschód przez wie? Winne.

7,3 km.
Na skrzy?owaniu dróg we wsi Winne, skr?camy w lewo i po krótkim zje?dzie kiepskim asfaltem, zostawiamy go obieraj?c pierwsz? drog? gruntow? odbijaj?c? w prawo. W ten sposób okr??amy ponownie ?ys? Gór?, tym razem od pó?nocy.

8,5 km.
Tak jad?c docieramy do drogi asfaltowej Dubiecko - S?onne, na której skr?camy w prawo. Blisko ju? st?d do wisz?cej k?adki przez San, któr? przekraczamy rzek? (obok jest tak?e p?ywaj?cy prom, przeznaczony dla wi?kszych ni? rower pojazdów).

8,7 km.
Po drugiej stronie Sanu jedziemy po drodze gruntowo-?wirowej, mijaj?c po prawej zaro?ni?te wzgórze dawnego grodziska, a nast?pnie pojedyncze domy prawobrze?nej (w stosunku do Sanu) cz??ci Wybrze?a. W dalszym ci?gu nawierzchnia drogi jest gruntowo-?wirowa, po której jedziemy raczej ?atwo i p?asko, skrajem lasu i pól po?o?onych w szerokiej dolinie Sanu.

12,8 km.
Po prawej naszym oczom ukazuje si? strzelnica my?liwska, a po chwili wje?d?amy na asfalt, tu? obok drogowego mostu na Sanie. Nie przekraczamy jednak rzeki tylko jedziemy dalej prosto, teraz jeszcze ?atwiej.

13,8 km.
Na pocz?tku wsi Iska?, vis-a-vis sklepu jest odbicie drogi asfaltowej w prawo i tam w?a?nie skr?camy. Droga prosto wiedzie do Birczy. Jedziemy momentami lekko po gór?, teraz wzd?u? potoku Jawornik.

14,9 km.
Przeje?d?amy przez niewielk? wie? Tarnawka, a nast?pnie Rzeczki.

19,4 km.
Na pocz?tku kolejnej wsi Pi?tkowa, mijamy pi?kn? bry?? drewnianej cerkwi, s?abo widocznej mi?dzy drzewami, nad potokiem po drugiej jego stronie. Pi?tkowa jest d?ug? miejscowo?ci?, w której spotykamy znaki niebieskie szlaku turystycznego.

22,7 km.
Trzymaj?c si? g?ównej szosy docieramy do kolejnej miejscowo?ci po?o?onej nad pot. Jawornik - ?ohatyna. Ju? na jego pocz?tku zostawiamy wygodny asfalt i skr?camy w prawo, w ?wirow? drog? le?n?, odbijaj?c? obok ciekawej odkrywki fliszu karpackiego. Jedziemy teraz w kierunku pó?nocno-zachodnim, w dalszym ci?gu raczej ?atwo, przez zmieniaj?cy si? gatunkami i wiekiem las.

29,1 km.
?wirowa droga le?na zamkni?ta jest szlabanem, który nie stanowi przeszkody dla rowerowego turysty. Tu? za nim nawierzchnia zmienia si? na asfaltow?, a w prawo i w gór? odbija droga z resztkami asfaltu. Wiedzie ona do Dyl?gowej i tam w?a?nie jedziemy.

30,2 km.
Do?? trudny podjazd ko?czy si? na wyra?nym i odkrytym grzbiecie, przy pierwszych zabudowaniach wsi. Tak?e tam nasza trasa krzy?uje si? z niebieskim szlakiem turystycznym, a nawierzchnia drogi poprawia si?. Pozostajemy na dobrej drodze i przez wie? jedziemy pocz?tkowo po równym, a nast?pnie coraz szybciej w dó?.

32,2 km.
Zasadniczy zjazd ko?czy si? w dolinie potoku, dop?ywu Sanu. W prawo odbija tu droga o gorszej nawierzchni i obok cmentarza, wiedzie wzd?u? potoku do Sielnicy. Skr?camy w tym kierunku i dalej jedziemy ?atwo i przyjemnie, lekko w dó?.

34,1 km.
Ju? bardzo blisko Sanu, gdy naszym oczom pokazuje si? na chwil? charakterystyczny ko?ció? w S?onnem (w kierunku wschodnim, po drugiej stronie rzeki) od drogi, któr? jedziemy odbija gruntowa ?cie?ka w prawo, w stron? lasu. Skr?camy na ni? i rozpoczynamy teraz najbardziej terenowy i trudny fragment wycieczki. Przekraczamy k?adk? lub w bród potok, a nast?pnie jedziemy skrajem lasu, bardzo blisko nurtu Sanu.

36,2 km.
Nie zbaczaj?c z obranego kierunku docieramy do wisz?cej k?adki w S?onnem, ale przed ni? jeszcze raz przekraczamy w bród potok, jeden z dop?ywów Sanu.

36,8 km.
Przechodzimy k?adk? na lewy brzeg rzeki, skr?camy w prawo i po chwili ko?czymy wycieczk? w miejscu jej rozpocz?cia - na polu biwakowym.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs