G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Okolice Rymanowa Zdroju - Szlak Dolin? Wis?oka (zielony)

Szlak Dolin? Wis?oka

Kolor szlaku: zielony

Trasa szlaku:
Rymanów - Nowa Wie? - Zmys?ówka - Ladzin - Wróblik Królewski - Wróblik Szlachecki - Milcza - Bzianka - Por?by - Besko - Mymo? -Sieniawa - Bartoszów - Rymanów D?ugo?? szlaku - 35 km

Przebieg szlaku:
Z Rynku w Rymanowie wyje?d?amy ul. Podgórze, przeje?d?aj?c przez k?adk? na Taborze, jedziemy ul. Dworsk? i Paderewskiego. Zachowuj?c szczególn? ostro?no??, przeje?d?amy przez skrzy?owanie na ul. Sanockiej, kieruj?c si? na ul. Mitkowskiego (droga w kierunku Urz?du Gminy]. Po drodze mijamy bryndzarni? i Zak?ad BOG-MAR, produkuj?cy meble, najwi?ksz? firm? w mie?cie. Nast?pny mijany budynek to stara gorzelnia, obecnie w ruinie.
Za Urz?dem Gminy kierujemy si? w prawo na Now? Wie?. Droga biegnie podnó?em Beskiej Góry, na której jest przeka?nik telefonii cyfrowej. Przed Zmys?ówk? skr?camy w drog? poln? w lewo. Zwró?my uwag? na panoram? Rymanowa w otoczeniu Wzgórz Rymanowskich. Doje?d?amy do wsi Ladzin, mijamy zabudowania wsi, kapliczki przydro?ne, po prawej park i dwór Bojanowskich - w?asno?? prywatna, nigdy nie znacjonalizowana.
Wje?d?amy na drog? wojewódzk?, skr?camy w lewo (pi?kna kapliczka), za mostem skr?camy w prawo, znów podziwiamy widoki Do?ów Jasielsko-Sanockich, a w dali Beskid Niski. Na pierwszej krzy?ówce we Wróbliku Królewskim droga skr?ca w prawo (aby zobaczy? stare drewniane zabudowania nale?y wjecha? w drog? w lewo). W centrum wsi murowana cerkiew z 1888 roku. Na du?ej krzy?ówce z bia?? kapliczk? po?rodku, nale?y skr?ci? w prawo (dwór droga na lewo). Doje?d?amy do Wróblika Szlacheckiego, po prawej budowa gimnazjum, po lewej drewniana cerkiew z 1869 roku. Skr?camy w lewo, mijaj?c cmentarz we Wróbliku, okaza?e wiatraki elektrowni wiatrowej, budynek PKP we Wróbliku, dawniej zwany stacj? Rymanów Zdrój. Droga g?ówna prowadzi nas do Bzianki. Dooko?a rolnicze widoki Do?ów Jasielsko-Sanockich, przed nami na horyzoncie Pogórze Strzy?owsko-Dynowskie.
W k?pie drzew le?y dwór w Bziance, obecnie zamieniony na szko??, my skr?camy w drog? w prawo i kierujemy si? do Beska, jad?c wzd?u? uregulowanego koryta Wis?oka. Po prawej zabudowania wsi Por?by, przed nami Besko. Trasa biegnie drog? przez wie?, mijamy szko?? podstawow? i gimnazjum (pomi?dzy szko?ami warto skr?ci? w lewo, przejecha? przez k?adk?, mijaj?c Klasztor Felicjanek dojecha? do starego drewnianego ko?cio?a, folwarku i cmentarza).
Nasza trasa prowadzi do centrum wsi, gdzie po prawej na wzgórzu pozosta?o?ci po starej cerkwi. Za mostem na Wis?oku skr?camy w prawo, drog? asfaltow? jedziemy przez tzw. Such? Wie?. Po oko?o 300 metrach droga gwa?townie skr?ca w lewo, ale szlak rowerowy (wspólnie ze szlakiem pieszym zielonym) idzie prosto, z biegiem rzeki, która tworzy tu ma?e zalewy i wodospady. Skr?camy w lewo w w?wóz przed zabudowaniami, i jedziemy w gór? poln? drog?. Po prawej w dole prze?om Wis?oka zwany "Ska?kami" - (jeden z najpi?kniejszych prze?omów rzecznych w polskich Karpatach).
Nale?y uwa?a? na urwiste ska?y, zabroniona jest wspinaczka. St?d 500 m na zachód nad wysokim brzegiem rzeki na wzgórzu 333 - znajdowa?a si? stra?nica graniczna, tzw. "Zamczysko". Nazw? wi??e si? z niewielkim zameczkiem, wybudowanym oko?o XIV - XV w., z którego zachowa?y si? resztki fortyfikacji (dzi? trudno czytelne w terenie) w postaci fragmentu wa?u kamienno-ziemnego. 3,5 tysi?ca lat temu istnia?a tu osada kultury ?u?yckiej (prze?om epoki br?zu i ?elaza), najdalej wysuni?ta na po?udnie. W VIII - X w. powsta?o tu s?owia?skie grodzisko obronne, zajmuj?ce ca?? powierzchni? wzgórza. Wje?d?amy do wsi Mymo?. Jad?c prosto drog? asfaltow? po prawej mijamy przydro?n? kapliczk?, w dali wybudowany w latach 80-tych ko?ció?. Oko?o 50 metrów od kapliczki w lewo odbiega w las ?cie?ka, któr? mo?emy dojecha? do cmentarza wojskowego z l wojny ?wiatowej (od drogi - 300 m).
Zje?d?aj?c do Sieniawy widzimy wzniesienia Beskidu Niskiego: po lewej stronie wzgórza nad Pastwiskami, za którymi wyra?nie widoczny d?ugi grzbiet Bukowicy; na prawo rozleg?a p?aska kopu?a Dzia?u (673 m), przed nim Kopiec (635m) i Zamczysko (568m). Po chwili doje?d?amy do prostopad?ej drogi: Koma?cza - Bukowsko - Sieniawa. Skr?camy w lewo, przeje?d?amy przez zapor? na Wis?oku. Warto tu zatrzyma? si? dla widoku zalewu z lewej strony i g??bokiego jaru Wis?oka z prawej. Mo?na zjecha? drog? w dó? do hodowli pstr?gów, zach?camy te? do zwiedzenia cerkwi w centrum wsi - za zapor? skr?ci? w lewo i jecha? ok. 1km. Nasza trasa prowadzi do Rymanowa drog? przez Bartoszów, na krzy?ówce za zapor? jecha? prosto. W Bartoszowie mijamy po lewej stawy rybne, raj dla w?dkarzy. Na przedmie?ciach Rymanowa w k?pie drzew po lewej znajduje si? cmentarz je?ców radzieckich. Mijamy Hut? Szk?a Artystyczego "Sabina" i Zak?ady Przemys?u Skórzanego "Asko". Po lewej park miejski oraz dwór Potockich, obecnie siedziba Nadle?nictwa Rymanów.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs