G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Okolice Rymanowa Zdroju - Szlak Etnograficzny (niebieski)

Rowerowy Szlak Etnograficzny
Kolor szlaku niebieski

Trasa szlaku:
Rymanów - Rymanów Zdrój - Deszno - Królik Polski -Wis?oczek - Rudawka - Pastwiska - Sieniawa - Bartoszów - Rymanów

D?ugo?? szlaku: 31 km

Przebieg trasy:
Wycieczk? zaczynamy na Rynku w Rymanowie. Proponujemy zwiedzi? ruiny synagogi, która le?y poza wyznaczonym szlakiem rowerowym, potem nale?y wróci? na rynek i jecha? w kierunku ko?cio?a, gdzie skr?camy w prawo. Jedziemy ulic? Wola, Kalwaria ko?o cmentarza. Tam skr?camy w poln? drog? na lewo na kirkut (cmentarz ?ydowski). Za kirkutem droga prowadzi za znakami w dó? do ul. Grunwaldzkiej. St?d kierujemy si? na po?udnie, do Rymanowa Zdroju. Trasa rowerowego szlaku niebieskiego w Rymanowie Zdroju pokrywa si? ze szlakiem rowerowym czerwonym. Jedziemy ci?gle g?ówn? drog?, mijaj?c cmentarz i cerkwisko w Desznie, a potem Rozlewni? Wód Mineralnych. Nasza trasa skr?ca w poln? drog? za pierwszym mostem na Taborze w lewo. Zaczyna si? d?ugi podjazd na prze??cz pod Jawornikiem. Jawornik, najwy?szy szczyt w okolicy, o wys. 762 m n.p.m. poro?ni?ty lasem, znajduje si? po prawej stronie trasy, szczyt po lewej to Dzia? nad Wo?tuszow?. Za nami roztacza si? pi?kny widok na Królik Polski, Ba?uciank?, na pasmo Przymiarek (na pó?nocnym zachodzie) i Piotrusia (na po?udniowym zachodzie). Trasa biegnie lasem, mo?na skr?ci? w ?cie?k? przy szlabanie, aby dojecha? do le?nej kapliczki wotywnej, któr? wg legendy postawi? tu cudownie uratowany przed wilkami mieszkaniec Wis?oczka. Doje?d?amy do ??ki na prze??czy, sk?d pi?kne widoki. Osi?gaj?c prze??cz zje?d?amy do wsi Wis?oczek. Widoczne zabudowania spó?dzielni rolniczej. Wie? Wis?oczek zamieszkana jest przez Polaków z Zaolzia, którzy dbaj? o pozosta?o?ci po ?emkach. Cmentarz po?emkowski, aktualnie u?ytkowany przez obecnych mieszka?ców, znajduje si? po prawej stronie drogi. Cmentarz by? zdewastowany po wojnie, wspó?cze?nie odnowiony przy du?ej pomocy i zaanga?owaniu obecnych mieszka?ców. "Po raz pierwszy spotkali?my si? z tak niezwyk?? ?yczliwo?ci? i przychylno?ci? dla naszych dzia?a? ze strony tutejszych mieszka?ców" - wspomina Stanis?aw Kryci?ski w III Tomie Rocznika Rymanowa Zdroju. Cmentarz jest ogrodzony, zadbany, nagrobki s? kamienne lub z piaskowca, zako?czone ?eliwnymi lub kutymi krzy?ami. Na cmentarzu zachowa?y si? ruiny murowanej z kamienia dzwonnicy cerkiewnej. Na po?udnie za cmentarzem na brzegu lasu znajduje si? cmentarz choleryczny. Zachowa? si? ?eliwny krzy? z dat? 1889. Trasa biegnie g?ówn? drog? przez ?rodek wsi, po prawej Dom Modlitwy Zielono?wi?tkowców. Warunki naturalne stwarzaj? mo?liwo?ci dobrego wypoczynku w Wis?oczku, wiec mieszka?cy przygotowuj? si? do rozszerzenia swojej dzia?alno?ci rolniczej o ofert? agroturystyczn?. Jedziemy wzd?u? potoku Wis?oczek, po lewej pole namiotowe - baza studencka, czynna w miesi?cach letnich. Tu g?ówny czerwony szlak turystyczny schodzi z Dzia?u i b?dzie towarzyszy? nam do krzy?ówki w Tarnawce. Po drodze mijamy pozosta?o?ci po cmentarzu ?emkowskim w nieistniej?cej Tarnawce. W 1997 roku zrekonstruowano tu 7 nagrobków. Na s?siednim cerkwisku zachowa? si? piaskowcowy cokó? i podstawa drugiego nagrobka. Nasza trasa dochodzi do krzy?ówek (mo?na skr?ci? w prawo w poszukiwaniu ?ladów ?emków w nieistniej?cej wsi Zawoje czy Wernejówka. W Pu?awach Górnych, dawny cmentarz ?emkowski s?u?y obecnym mieszka?com. Pu?awy s? wsi? agroturystyczn?, gospodarze s? bardzo go?cinni i gospodami). Od krzy?ówki w Tarnawce trasa wiedzie w lewo do Rudawki Rymanowskiej. Wie? po?o?ona w dolinie Wis?oka s?ynie w okolicy z dobrych miejsc do k?pieli. Te warunki stwarzaj? mo?liwo?ci rozwoju wsi jako letniska, istnieje tu o?rodek kolonijne -wczasowy i pole namiotowe. Trasa biegnie obok o?rodka, mija stare zabudowania PGR, oraz budynki pracowników rolnych, je?eli skr?cimy w ?cie?k? w prawo za niewielkim zagajnikiem, dojedziemy do jaru Wis?oka z najwi?ksz? w Karpatach ?cian? ?upków menilitowych o wy s. 40 m. Jest tam te? dobre miejsce do k?pieli. St?d nale?y wróci? na szlak rowerowy biegn?cy g?ówn? drog? do Pastwisk. Jad?c przez wie? mijamy pole biwakowe, przy sklepie spo?ywczym grób ?o?nierza s?owackiego z II wojny ?wiatowej. Ostatnimi zabudowaniami wsi s? budynki PGR, za nimi pastwiska, od których wie? wzi??a nazw?. Na krzy?ówce nasza trasa skr?ca w prawo, jedziemy w stron? zapory w Sieniawie. Przeje?d?amy przez most nad Czernis?awk?, dop?ywem Wis?oka. Doje?d?amy do zabudowa? Mymonia, gdzie nasz szlak ??czy si? z rowerowym szlakiem zielonym.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs