G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (e) Upadek i niewola

O godzinie 6 rano 23 marca 1915 r. w sztabie rosyjskiej armii obl??niczej zjawi? si? parlamentariusz z o?wiadczeniem o kapitulacji twierdzy. Ju? kilka godzin pó?niej do miasta wkroczy?y wojska rosyjskie.
Ze 130 tys. obro?ców Twierdzy do niewoli dosta?o si?:
• 9 genera?ów
• 93 oficerów sztabowych
• 2500 oficerów liniowych
• 117 tys. podoficerów i ?o?nierzy
w tej liczbie 28 tys. by?o chorych i rannych.

Ju? 22 marca a wi?c w dniu kapitulacji pierwsze oddzia?y je?ców austriackich skierowano na ziemie rosyjskie. Pierwsz? grup? stanowi?o 200 oficerów i 300 ?o?nierzy. Odtransportowanie za?ogi Twierdzy do niewoli rosyjskiej trwa?o do 8 kwietnia 1915 r. Najtrudniej by?o odtransportowa? rannych, chorych i rekonwalescentów z powodu braku wystarczaj?cej liczby taborów. ?o?nierzy kierowano do Ni?ankowic a nast?pnie kolej? przewo?ono do Dobromila lub Lwowa.
Tu w zale?no?ci od narodowo?ci dzielono ich na grupy i kierowano w odpowiednie rejony Rosji. Pierwsz? grup? stanowili Czesi, Polacy i Rusini. Drug?, traktowan? nieco gorzej, stanowili W?grzy, Niemcy i ?ydzi. Generalnie mo?na okre?li?, ?e je?ców skierowano do azjatyckiej cz??ci Rosji w okolice Turkistanu, Samarkandy i Taszkientu. Dowództwo Twierdzy na czele z gen Kusmankiem skierowano w rejon Ni?nego Nowogrodu i dzi?ki wymianie ju? w marcu 1918 r powróci?o do Wiednia. Szeregowi ?o?nierze przebywali w niewoli nieco d?u?ej a niektórzy powrócili do domów dopiero w 1920 r.
Trzeba jednak uczciwie przyzna?, ?e Rosjanie w zdobytym mie?cie zachowywali si? (przynajmniej na pocz?tku) w miar? przyzwoicie. Je?li chodzi o oficerów, to pozwolono im zachowa? bro? bia?? i swobodnie porusza? si? po mie?cie, za? dla wyg?odnia?ych mieszka?ców Przemy?la Rosjanie uruchomili 7 garkuchni polowych rozdaj?cych bezp?atne posi?ki. Rosyjski komendant zdobytej twierdzy gen. Artomonow zakaza? wszelkich rabunków i gwa?tów pod gro?b? kar? ?mierci. Dla pewno?ci, ?e jego rozkaz zostanie wykonany kaza? zniszczy? ca?e istniej?ce zapasy alkoholu. Rosjanie szybko jednak zmienili swój stosunek do mieszka?ców miasta. W mie?cie rozpocz??a swoja dzia?alno?? tajna rosyjska policja tzw. Ochrana. Rozpocz?? si? okres licznych aresztowa? g?ównie w?ród pozosta?ej w mie?cie austriackiej administracji. Rozpocz?? si? te? intensywny proces rusyfikacji miasta. Wprowadzono w szko?ach i urz?dach obowi?zkowy j?zyk rosyjski. Zajmowano mieszkania oficerskie a ich lokatorów wysiedlano, wprowadzono do miasta rosyjskich kupców usuwaj?c z miasta ?ydów.
Drugiego kwietnia do Przemy?la przyjecha? car Miko?aj II wraz z g?ównodowodz?cym wielkim ksi?ciem Miko?ajem Miko?ajewiczem. Na noc zatrzyma? si? w willi gen. Kusmanka przy ul. Dworskiego 37 (obecnie mie?ci si? tam Bank ?l?ski) zjad? obiad z korpusem oficerskim w garnizonowym kasynie oficerskim przy ul. Grodzkiej (dzi? nadal znajduje si? tam kasyno wojskowe), obejrza? fort X Orzechowce, oraz rozda? ordery rosyjskim oficerom, a ka?demu ?o?nierzowi po 5 rubli. Po odje?dzie Cara Rosjanie natychmiast wzi?li si? do odbudowy umocnie?, oraz zniszczonych mostów na Sanie.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs