G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (f) Przyczyny upadku Twierdzy

Mity i fakty.
Powszechnie uwa?a si?, ?e upadek Twierdzy Przemy?l spowodowany by? tragiczn? sytuacj? zaopatrzeniow?. Brak ?ywno?ci, leków, ?rodków opatrunkowych i innych materia?ów niezb?dnych do prowadzenia walki i dzia?a? obronnych by? elementem jak najbardziej realnym i uzasadniaj?cym oficjalne stanowisko Dowództwa CK Austrii o konieczno?ci poddania twierdzy. To stanowisko znane jest opinii publicznej. Zadziwiaj?cy jest tylko fakt, ?e po poddaniu twierdzy stwierdzono w wielu magazynach aprowizacyjnych znaczne zapasy ?ywno?ci, które pozwoli?yby obro?com na kontynuowanie walki przez pewien czas.
Prawda historyczna jest niestety nieco inna! Kontrwywiad austriacki tzw. H.K. Stelle penetrowa? nie tylko ?rodowisko cywilne i wojskowe w poszukiwaniu szpiegów. Bada? tez nastroje w?ród kadry oficerskiej i ?o?nierzy. By? to bardzo istotny element maj?cy zasadniczy wp?yw na bezpiecze?stwo wewn?trzne twierdzy. Wysokie morale ?o?nierzy i oficerów to gwarancja bezpiecze?stwa obiektów i powodzenia wszelkich dzia?a? a z tym nie by?o najlepiej.
Wiadomo by?o powszechnie, ?e armia austriacka sk?ada?a si? ?o?nierzy kilku narodowo?ci, którzy walczyli w jej szeregach z przymusu a nie z mi?o?ci do cesarza i monarchii. Armia austriacka by? to wielonarodowy tygiel sk?adaj?cy si? z Polaków, Ukrai?ców, W?grów, Austriaków i Niemców. Kontrwywiad austriacki - H.K.Stelle - natrafi? na ?lad spisku grupy oficerów pochodzenia s?owia?skiego walcz?cych w twierdzy. Zamiarem spiskowców by?o aresztowanie dowództwa twierdzy i przej?cie kontroli na ni?, a nast?pnie poddanie si? Rosjanom. Mia?o to zako?czy? bratobójcz? walk? i bezsensowne przelewanie krwi zarówno ?o?nierzy jak i wyg?odnia?ej, um?czonej ludno?ci cywilnej. Powiadomiony o tym fakcie gen. Kusmanek postanowi? uprzedzi? zamiary spiskowców i podda? twierdz?, ale nie jako pe?nowarto?ciow? instalacj? obronn?, ale jako kup? nieprzydatnego gruzu pozbawion? wszelkich walorów obronnych. Zamiar ten w pe?ni zrealizowa? i po powrocie z niewoli do Wiednia mimo procesu s?dowego uznano go za bohatera honoruj?c wysokim odznaczeniem a ca?y proces ze wzgl?du na wag? sprawy utajniono.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs