G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (i) Cmentarze wojenne

Cmentarze wojenne zacz?to budowa? w Przemy?lu jeszcze w czasie trwania dzia?a? wojennych. Najpierw powsta? cmentarz na Zasaniu, który praktycznie do roku 1939 zachowa? charakter cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny. Na cmentarzu tym spoczywa wielu ?o?nierzy armii austro - w?gierskiej, którzy maj? swoj?, osobn? wydzielon? cz??? cmentarza.
W roku 1916, po zako?czeniu drugiego obl??enia rozpocz?to budow? cmentarzy wojennych przy obecnej ulicy Przemys?awa, na które przenoszono ekshumowane z ró?nych miejsc zw?oki poleg?ych ?o?nierzy. Powsta?y trzy oddzielne cmentarze:

• Cmentarz ?o?nierzy austro - w?gierskich
zlokalizowano powy?ej Cmentarza komunalnego (obecnie po?o?ony jest w jego granicach).
• Cmentarz ?o?nierzy niemieckich
utworzono po drugiej stronie drogi (obecnie znajduje sie on w ramach Cmentarza Wojskowego). G?ównymi jego elementami s? kaplica, oraz kopiec z wysokim na 28 m krzy?em z napisem "Mortuis pro Patria". Znajduje si? tam równie? tablica z dat? jego po?wi?cenia (1 listopada 1916 r.).
• Cmentarz ?o?nierzy rosyjskich
znajdowa? sie w bezpo?rednim s?siedztwie Cmentarza niemieckiego. W miejscu tym ustawiono dwa krzy?e prawos?awne i tablic? upami?tniaj?c? poleg?ych ?o?nierzy rosyjskich.

Liczne cmentarze, na których spoczywaj? ?o?nierze polegli podczas I wojny ?wiatowej znajduj? si? równie? w okolicznych wioskach. Jednym z takich cmentarzy jest ten znajduj?cy si? w Bryli?cach, niedaleko Przemy?la.
29 maja 2002 r. odby?o si? uroczyste po?wi?cenie odrestaurowanego cmentarza, na którym spoczywaj? ?o?nierze armii austriackiej polegli podczas walk o Przemy?l podczas II obl??enia Twierdzy w 1915 r.
Cmentarz w Bryli?cach
?o?nierze ci polegli w czasie wypadów z Twierdzy w kierunku Birczy, sk?d sz?a odsiecz dla obl??onego Przemy?la. W 2002 roku staraniem dzia?aj?cego w Austrii Zwi?zku Kole?e?skiego, Czerwonego Krzy?a oraz Stowarzyszenia Strzelców Alpejskich z Innsbrucka a tak?e ?o?nierzy z 14 BOT z Przemy?la cmentarz w Bryli?cach zosta? odrestaurowany. Ceremoni? otwarcia odrestaurowanego cmentarza u?wietni? swoj? obecno?ci? Prezydent Innsbrucka Eugen Sprenger.

W okresie mi?dzywojennych cmentarze wojenne otoczone by?y opiek? niezale?nie od narodowo?ci ?o?nierzy na nich pochowanych. W okresie powojennym cmentarze te uleg?y niestety powa?nemu zniszczeniu, i dopiero w ci?gu kilku ostatnich lat wi?kszo?? z nich odrestaurowano.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs