G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Zielone granice

Bezp?atny telefon interwencyjny STRA? GRANICZNEJ w ca?ym kraju:

0800 422322


Przej?cia graniczne w województwie podkarpackim :


Przej?cia na granicy polsko-s?owackiej

1. Roztoki Górne - Ruske Sedlo
Przej?cie dla ruchu drogowego - powiat bieszczadzki gmina Cisna
Rodzaj ruchu granicznego:
turystyczny* (wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy)
czynne od 01.04 - 30.09 w godz. 9.00 - 18.00
tel.

2. Radoszyce - Palota
Przej?cie dla ruchu drogowego - powiat sanocki gmina Koma?cza
Rodzaj ruchu granicznego:
mrg*** turystyczny *)(wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy)
czynne od 01.04 - 30.09 w godz. 8.00 - 20.00 i od 01.10-31.03 godz.9.00-16.00
tel.

3. Balnica - Osadne
Przej?cie dra ruchu drogowego - powiat bieszczadzki gmina Cisna
Rodzaj ruchu granicznego:
turystyczny *)(pieszy)
czynne od 01.04 - 30.09 w godz. 900 - 1800
tel.

4. ?upków - Palota
Przej?cie dla ruchu kolejowego - powiat bieszczadzki gmina Cisna
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy, towarowy
tel.

5.Barwinek- Vysny Komarnik
Przej?cie dla ruchu drogowego - powiat kro?nienski gmina Dukla Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy towarowy mrg***
tel. (0-13) 437-52-00

6. Czeremcha - Certi?ne
Przej?cie dla ruchu drogowego - powiat kro?nienski gmina Dukla Rodzaj ruchu granicznego:
turystyczny *)(wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy)
czynne od 01.04 - 30.09 w godz. 9.00 - 20.00 i od 01.10-31.03 godz.9.00-16.00
tel.

7. Ja?liska - Certizine
Przej?cie dla ruchu drogowego - powiat kro?nienski gmina Dukla
Rodzaj ruchu granicznego:
mrg
tel.

8. O?enna - Ni?na Polianka
Przej?cie dla ruchu drogowego - powiat jasielski gmina Krempna
Rodzaj ruchu granicznego:
mrg turystyczny *)(wózki inwalidzkie, pieszy, rowerowy)
czynne od 01.04 - 30.09 w godz. 9.00 - 20.00 i od 01.10-31.03 godz.9.00-16.00
tel.


Przej?cia na granicy polsko-ukrai?skiej :


1. Korczowa - Krakowiec
Przej?cie dla ruchu drogowego - powiat jaros?awski gmina Radymno
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy, towarowy, urg**
tel. (0-16) 628-23-14

2. Werchrata - Rawa Ruska
Przej?cie dla ruchu kolejowego - powiat lubaczowski gmina Horyniec
Rodzaj ruchu granicznego:
towarowy
tel.

3. Przemy?l - Mo?ciska
Przej?cie dra ruchu kolejowego - powiat przemyski gmina Przemy?l
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy, towarowy, urg**
tel.

4. Medyka - Szeginie
Przej?cie dla ruchu drogowego - powiat przemyski gmina Medyka
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy, towarowy, urg**
tel. (0-16) 676-53-02

5. Malhowice - Ni?ankowiczy
Przej?cie dla ruchu drogowego - powiat przemyski gmina Przemy?l
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy towarowy mrg***
tel.

6. Kro?cienko - Smolnica
Przej?cie dla ruchu drogowego - powiat bieszczadzki gmina Ustrzyki Dolne Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy, towarowy do 3,5 t
tel. (0-13) 461-21-63

7. Ja?liska - Certizine
Przej?cie dla ruchu kolejowego - powiat bieszczadzki gmina Ustrzyki Dolne
Rodzaj ruchu granicznego:
osobowy (RP i U)
tel.*) obywatele RP, RS oraz pa?stw zgodnie z za??cznikiem nr 4 do Umowy mi?dzy Rz?dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz?dem Republiki S?owackiej o przej?ciach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinaj?cych granic? pa?stwow? oraz zasadach przekraczania granicy pa?stwowej poza przej?ciami granicznymi.

**) Uproszczony Ruch Graniczny
Uproszczony ruch graniczny (w skrócie urg) odbywa si? na podstawie Porozumienia mi?dzy Rz?dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz?dem Zwi?zku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy pa?stwowej przez obywateli zamieszka?ych w miejscowo?ciach przygranicznych z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.24/1986 poz.114), która to umowa obowi?zuje nadal w stosunkach z Ukrain?, Bia?orusi? i Federacj? Rosyjsk?.

Uproszczony ruch graniczny dopuszczalny jest wy??cznie w przypadku:

1. organizowania imprez i spotka? masowych na granicy lub w jej bezpo?rednim pobli?u;
2. spotka? z krewnymi z okazji ?lubów, urodzin dzieci i innych wa?nych wydarze? rodzinnych (np. odwiedzanie grobów w dzie? Wszystkich ?wi?tych);
3. nieszcz??liwych wypadków, ci??kiej choroby lub ?mierci krewnych;
4. konieczno?ci natychmiastowej pomocy lekarskiej, je?li nie mo?na jej otrzyma? niezw?ocznie na terytorium w?asnego pa?stwa.
Przekraczanie granicy w ramach uproszczonego ruchu granicznego odbywa si? wy??cznie w porze dziennej w wyznaczonych do tego celu punktach na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu to?samo?ci i przepustki wydawanej przez w?a?ciwy terytorialnie organ Stra?y Granicznej.
Na terytorium s?siedniego pa?stwa wolno przebywa? do 7 dni i tylko w miejscowo?ciach okre?lonych w przepustce.
Z chwil? wprowadzenia obowi?zku wizowego dla obywateli Rosji, Bia?orusi i Ukrainy, a wi?c w dniu 1 lipca 2003 r. uproszczony ruch graniczny ca?kowicie przestanie funkcjonowa?, a przej?cia wyznaczone dla tego ruchu zostan? zlikwidowane.

***) Ma?y Ruch Graniczny

Ma?y ruch graniczny jest szczególnym trybem przekraczania granicy pa?stwowej. W wyniku dwustronnych umów mi?dzy Polsk? a Niemcami, Czechami i S?owacj? wprowadzono dla obywateli tych krajów uproszczon? procedur? graniczn?. Forma ta dotyczy mieszka?ców i osób zameldowanych w pasie wybranych gmin (a na granicy z Czechami powiatów), nazywanego pasem ma?ego ruchu granicznego. Zasadniczo ma on ok. 15 kilometrów szeroko?ci, a konkretnie - po polskiej stronie tworz? go gminy (powiaty) wymienione w za??cznikach do odpowiednich umów dwustronnych.

Informacje zawarte na stronie uzyskali?my dzieki uprzejmi?ci
STRA?Y GRANICZNEJ RP, zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Stra?y Granicznej RP www.sg.gov.pl
Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.004 secs