G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Muzeum Kamienica Orsettich w Jaros?awiu

W ramach swojej dzia?alno?ci Muzeum gromadzi eksponaty zwi?zane z histori? miasta i regionu w postaci archiwaliów, ikonografii, wyrobów rzemios?a, zabytków archeologicznych, numizmatyki, sztuki wspó?czesnej i wydawnictw.
Pierwsze obiekty zwi?zane z histori? Jaros?awia zacz?to gromadzi? ju? na pocz?tku XX wieku. Po I wojnie Jan Harlender - sekretarz magistratu i pó?niejszy pierwszy dyrektor Muzeum - postawi? sobie za cel utworzenie Muzeum. Jego wielkie zaanga?owanie zaowocowa?o otwarciem placówki 1925 roku, w 550 rocznic? lokalizacji Jaros?awia. Muzeum pocz?tkowo mie?ci?o si? w Ratuszu, a w 1938 roku zosta?o przeniesione do kamienicy Rynek 5 (kamienica Attavantich) i tam pozosta?o do ko?ca wojny. W czasie II wojny zbiory by?y zmagazynowane i nie by?y udost?pnianie. W 1945 roku Muzeum zosta?o przeniesione do kamienicy Orsettich. Pocz?tkowo zajmowa?o tylko parter, a po remoncie kamienicy ekspozycje zosta?y rozszerzone na ca?y budynek.

Adres:
Muzeum Kamienica Orsettich w Jaros?awiu
Rynek 14
37-750 Jaros?aw
tel: (016) 621-54-37
dyrektor: (016) 621-37-31
muzjar@poczta.onet.pl

Jedna z najpi?kniejszych kamienic mieszcza?skich w Polsce zosta?a wybudowana przed 1593 rokiem. Pocz?tkowo znajdowa?a si? w zabudowie zwartej, a naro?n? sta?a si? w 1625 roku, kiedy to spali? si? s?siedni dom i na jego miejscu utworzono uliczk? do wa?ów (obecnie ulica Trybunalska).
W 1633 roku kamienic? naby? od aptekarza Stanis?awa Smiszowica kupiec krakowski Wilhelm Orsetti, W?och z pochodzenia. Mimo, ?e wymaga?a remontu, zosta?a wyceniona na 11 000 z?p. Ta niebagatelna jak na owe czasy kwota wynika?a z pozycji handlowej Jaros?awia i konieczno?ci zapewnienia sobie przez kupców miejsc na sk?ady towarów w czasie s?ynnych jarmarków. Z zachowanego w 1632 roku opisu kamienicy wiemy, ?e na parterze od frontu znajdowa?y si? dwa pomieszczenia (sklepy wierzchnie) przedzielone sieni?, w ?rodku izdebka z kuchni?, a z ty?u wielka izba. Na pi?trze mie?ci?a si? izba z komnatk?. Budynek mia? trzy murowane piwnice (sklepy spodnie) i dwa chodniki (gruby). Podcie? i piwnice pod nim by?y drewniane. Kamienic? przykrywa? dwuszczytowy dach. Obecny swój wygl?d - kamienicy w stylu pó?nego renesansu - zawdzi?cza przebudowie dokonanej przez W. Orsettiego. W trakcie owego remontu do pozostawionego prawie bez zmian parteru dobudowano murowany podcie?, wymurowano od nowa ca?e pi?tro, a dach pogr??ony otoczono z dwóch stron attyk?. Pó?niejsze remonty i przebudowy - poza nadbudow? w 1903 roku wielkiej izby nie zmieni?y wygl?du kamienicy, która do dzi?, zgodnie z wyra?on? przed wiekami wol? w?a?cicielki miasta jest prawdziw? ozdob? Jaros?awia. Kamienica do II wojny ?wiatowej by?a w?asno?ci? prywatn? a w 1945 roku zosta?a przez w?adze miejskie przekazana na siedzib? Muzeum.

Czynne:
od ?rody do niedzieli w godzinach 10:00 - 14:00

Ceny biletów:

normalne - 5,50 z?
ulgowe - 3,50 z?
Bilet rodzinny (max. 5 osob)  16 z?
Oprowadzamy wycieczki po Starowce i Opactwie Benedyktynek - przewodnik 20 z?
Ostatnie wej?cie 30 min przed zamkni?ciem ekspozycji.
Nie obs?ugujemy trasy turystycznej

Niedziela: wst?p wolny

Biblioteka i archiwum czynne:
wtorek - pi?tek w godzinach 7:30 - 15:30
oraz w sobot? w godzinach 8:30 - 14:00

Trasa czynna: 
W godzinach od 7-15, z wyj?tkiem poniedzia?ków.
Bilety do nabycia w Muzeum w cenie: 3 z? ulgowe; 5 z? normalne
Przewodnik: 10 z?
Przewodnik oprowadza grupy co najmniej 5 osobowe.

Strona www: www.jaroslaw.pl/muzeum

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.004 secs