G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Muzeum Gorzelnictwa w ?a?cucie

Siedzib? Muzeum zlokalizowano w zaprojektowanym przez Ludwika Boguchwalskiego klasycystycznym dworku, którym od 1970 roku opiekuje si? Fabryka Wódek w ?a?cucie.
W aran?owanych w stylu i duchu ko?ca XIX wieku wn?trzach muzeum mo?emy prze?ledzi? rozwój i pozna? ?ycie codzienne Fabryki. Fotografie, dawne dokumenty, dyplomy, stare etykiety, zachowane butelki o bardzo nieraz wyszukanych kszta?tach.
Dworek - Muzeum otoczony jest parkiem. Przed frontonem budynku dwie bia?e ?aweczki zapraszaj? do odpoczynku.

Adres:
Muzeum Gorzelnictwa
ul. Kolejowa 1
37-710 ?a?cut
tel: (017) 225 20 08
fax: (017) 225 40 15
www.muzeumgorzelnictwa.pl
mrachwal@polmoslancut.com.pl

Ekspozycja: pomy?lana jest w pewnym sensie chronologicznie. Z sieni, gdzie gromadzono najstarsze butelki, niejednokrotnie jeszcze zaplombowane i wype?nione alkoholami, gdzie ustawiono star? maszyne parow?, gdzie na ?cianach znajduj? si? dyplomy zawodowe z ko?ca XIX w., przechodzimy do dalszych sal ekspozycyjnych, które prezentuj?:
- zbiory starych butelek
- dawne metody produkcji wódek.
- zabytkowe wn?trza
- zabytkowe urz?dzenia rozlewnicze
- historyczne dokumenty

Regulamin zwiedzania:
- Muzeum zostaje udost?pnione do zwiedzania wy??cznie zorganizowanym grupom reprezentowanym przez p?atników podatku VAT.
- W pierwszej kolejno?ci prosimy o pisemny wniosek o zwiedzanie Muzeum z uwzgl?dnieniem:
- daty i godziny kiedy chcieliby Pa?stwo skorzysta? z mo?liwo?ci zwiedzania Muzeum
- ilo?ci osób i rodzaju grupy (uczniowie, pracownicy, go?cie, itp.)
- kontakt i dane osoby odpowiedzialnej za koordynacj? dzia?a? zwi?zanych ze zwiedzaniem Muzeum.
- danych niezb?dnych do wystawienia faktury VAT z pisemnym o?wiadczeniem o upowa?nieniu nas do wystawienia f-ry Vat bez Pa?stwa podpisu oraz o?wiadczenie, ?e zapoznali si? Pa?stwo z niniejsz? ofert?

Wnioski prosimy sk?ada? na adres:
Fabryka Wódek ,,POLMOS ?A?CUT'' S.A.
ul. Kolejowa 1 37-100 ?a?cut
z dopiskiem ,,MUZEUM GORZELNICTWA''
faxem na nr 0-17 prefix 225 34 60
e-mail: mrachwal@polmoslancut.com.pl

Po rozpatrzeniu Pa?stwa wniosku przez Dyrekcj? Fabryki zostan? Pa?stwo poinformowani o akceptacji grupy do zwiedzania.
Po otrzymaniu akceptacji prosimy o dokonanie wp?aty kwoty:
100 z? - w przypadku grup sk?adaj?cych si? z maksymalnie 10 osób
200 z? - w przypadku grup licz?cych od 10 do 20 osób
na konto: PKO S.A. O/ ?a?cut 10701555-38814-2221-0100
(na przelewie prosimy o dopisek ,,Op?ata za zwiedzanie Muzeum''
Kwota wp?aty obejmuje zwiedzanie pomieszcze? muzealnych oraz pocz?stunek w postaci napoi i s?odyczy.
Informujemy, ?e jedna grupa mo?e liczy? maksymalnie 20 osób.
Informujemy tak?e, ?e w przypadku grup obcoj?zycznych organizatorzy we w?asnym zakresie powinni zadba? o t?umaczy j?zykowych.
W dniu zwiedzania osoba odpowiedzialna za grup? otrzyma stosown? faktur? VAT lub zostanie ona Pa?stwu przes?ana w terminie 5 dni od dnia zwiedzania Muzeum.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs