G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Muzeum Historyczne w Dukli (Pa?ac w Dukli)

Siedzib? Muzeum Historycznego w Dukli jest XVIII-wieczna rezydencja magnacka, pa?ac i park rodu Mniszchów z II po?. XVIII wieku. W latach 1764-65 Jerzy August Wandalin Mniszech, marsza?ek nadworny koronny, starosta generalny wielkopolski i pó?niejszy kasztelan krakowski, oraz jego ?ona Maria Amalia z Brühlów przebudowali funkcjonuj?c? tu wcze?niej budowl? bastionow? w okaza?y pa?ac z dwoma oficynami oraz ogrodem. Rezydencja Mniszchów wzniesiona w stylu „entre cour et garden” by?a jedn? z pi?kniejszych w ówczesnej Polsce. W pa?acu znajdowa?a si? poka?na galeria obrazów oraz biblioteka. Na us?ugach dukielskiego dworu Mniszchów pozostawa?a orkiestra, gwardia nadworna oraz stra? szwajcarów. W nie istniej?cym dzi? budynku funkcjonowa? teatr. Ca?o?? za?o?enia pa?acowego uzupe?nia? wspania?y park o symetrycznym uk?adzie alei, stawów oraz szpalerów drzew i kwiatów. W XIX wieku zespó? pa?acowy by? w?asno?ci? rodziny M?ci?skich. Powa?nie zniszczony w latach 40-tych XX wieku, zosta? odbudowany po wojnie. Pa?ac i oficyny, gdzie mie?ci si? dzi? Muzeum Historyczne, maj? monumentalny i zarazem surowy wygl?d. W parku rosn? pi?kne okazy d?bów, lip, mi?orz?bów, wi?zów, klonów i robini, w wi?kszo?ci pami?taj?cych czasy ?wietno?ci XVIII-wiecznej rezydencji magnackiej.  Odrestaurowany w latach 60–tych sta? si? siedziba Muzeum Braterstwa Broni. W 1992 roku Muzeum zmieni?o swój charakter oraz nazw?. Dzi? funkcjonuje pod nazw? Muzeum Historycznego – Pa?ac w Dukli, wci?? rozszerzaj?c swa ofert?.
Muzeum posiada kolekcje militariów, zbiory zwi?zane z dawnymi w?a?cicielami Dukli oraz szeroko poj?te regionalia.
 
Adres:
Muzeum Historyczne - Pa?ac
ul. Trakt W?gierski 5
38-450 Dukla

tel. 013  433-00-85
fax 013  433-02-36
e-mail: muzeum@dukla.pl
http://www.muzeumdukla.pl

Ceny biletów:
normalne - 6 z?
ulgowe - 3 z?
przewodnik - 50 z?

Ekspozycje:
Zasadniczym trzonem wystaw s? eksponaty broni i sprz?tu wojskowego u?ywanego podczas walk prowadzonych w Karpatach w okresie I i II wojny ?wiatowej. W latach 1914-15 oraz w roku 1944 lesiste wzgórza Beskidu Niskiego sta?y si? aren? ci??kich walk, toczonych przez setki tysi?cy ?o?nierzy niemieckich, austriackich, w?gierskich, rosyjskich, czechos?owackich i sowieckich.
Wystawy sta?e: - Z dziejów Dukli i dukielskiego zespo?u pa?acowo-parkowego-Walki w Karpatach w okresie I i II wojny ?wiatowej- Skansen broni ci??kiej – zlokalizowany na dziedzi?cu pa?acowym.

Podzia? tematyczny wystaw prezentowanych w Muzeum:
1. Z dziejów Dukli i dukielskiego zespo?u pa?acowo - parkowego
2. Wystawy militarne:
- Na kierunku dukielskim - dzia?ania operacji karpackiej i gorlickiej XII 1914 r. - V 1915 r.
- Józef Pi?sudski - ?ycie i dzia?alno?? na tle polskiego czynu zbrojnego i niepodleg?o?ciowego w latach 1914 - 1920
- Wrzesie? 1939 roku na Prze??czy Dukielskiej i w Dukli
- Operacja karpacko - dukielska 8 IX - 30 XI 1944 r.
- Uzbrojenie i wyposa?enie wojsk walcz?cych w Karpatach w latach 1944 - 1945
- Inspektorat ZWZ - AK "Joachim" Jas?o - Krosno - Brzozów - Sanok jako si?a zbrojna polskiego pa?stwa podziemnego na Podkarpaciu w latach 1939 - 1944.
- Monte Cassino. 2 Korpus Polski gen. W. Andersa

Godziny otwarcia:
Sezon letni - 10.00-17.30
W niedziele i ?wi?ta - 10.00 - 17.30
Sezon zimowy - 10.00 - 15.00

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs