G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie

Od 1989 roku w wyremontowanej kamienicy rzeszowskiego Rynku znajduje si? siedziba Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli.
Licz?ce ponad 10 tys. eksponatów zbiory Muzeum Etnograficznego gromadzone by?y w ci?gu 60 lat istnienia Muzeum w Rzeszowie. Przewa?aj? w nich muzealia dotycz?ce wytwórczo?ci i sztuki ludowej. Bogaty jest zbiór rysunków Józefa Rysia z ??ki, przedstawiaj?cy charakterystyczne typy mieszka?ców i sceny z ich ?ycia. Do najcenniejszych nale?y kolekcja dawnej rze?by i malarstwa ludowego oraz strojów i haftów b?d?cych wyró?nikiem dwóch grup etnograficznych: Rzeszowiaków i Lasowiaków. Muzeum posiada du?y zbiór zabawek wykonanych po II wojnie ?wiatowej, bogat? kolekcj? rze?b i naczy? ceramicznych, pe?ny zestaw narz?dzi kowalskich, a tak?e narz?dzia rolnicze u?ywane w XIX i na pocz?tku XX wieku jak: sochy, rad?a i drewniane p?ugi. W latach osiemdziesi?tych zgromadzono ludowe instrumenty muzyczne: skrzypce, basy oraz cymba?y. Plastyk? obrz?dow? reprezentuj? ubiory i akcesoria kol?dnicze zwi?zane ze zwyczajami okresu Bo?ego Narodzenia oraz mundury wraz z przybraniami wielkanocnych stra?y grobowych. W?ród eksponatów znajduj? si? tak?e naczynia do przechowywania ziarna i innych produktów, d?ubane w drewnie i plecione z wikliny czy korzeni.
W Muzeum Etnograficznym znajduje si? równie? archiwum dziejów kultury ludowej ze sprawozdaniami z bada? terenowych, prowadzonych podczas organizowanych obozów naukowych, a ponadto: kroniki, pami?tniki, monografie, opracowania obrz?dów i teksty folklorystyczne.
Archiwaln? dokumentacj? zabytków kultury ludowej stanowi kilkana?cie tysi?cy negatywów fotograficznych, ok. tysi?ca starych fotografii, blisko 10 tys. rysunków, ta?my z nagraniami wywiadów terenowych i folklorem muzycznym oraz rejestracje wideo tradycyjnych obrz?dów. Odr?bny dzia? stanowi Archiwum Franciszka Kotuli zawieraj?ce opracowania etnografa, jego korespondencj? a przede wszystkim materia?y z bada? terenowych wraz z kasetami nagra? folkloru.

Adres:
Oddzia? Muzeum Okr?gowego
35-064 Rzeszów
Rynek 6
tel. 017 86 20217

Ekspozycje sta?e Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie:
- Stroje ludowe Rzeszowiaków i Lasowiaków
- Dawna rze?ba ludowa

Godziny otwarcia Muzeum:
Muzeum (gmach g?ówny) na ul. 3-go Maja 19 i wszystkie Oddzia?y (M. Etnograficzne oraz M. Historii Miasta Rzeszowa z Podziemn? Tras? Turystyczn?) s? czynne:
wtorek-czwartek 9.00-15.00
pi?tek 10.00-17.30
niedziela 9.00-15.00 (wst?p wolny).
Bibioteka w gmachu na ul. 3-go Maja 19:
?roda, czwartek, pi?tek 10.00-14.30;

Bilety wst?pu:
- Gmach g?ówny na 3-go Maja:6,5 z? normalny, 4,5 z? ulgowy, 20 z? przewodnik;
- Oddzia? Etnograficzny: 5,5 z? normalny, 3,5 z? ulgowy, 20 z? przewodnik;
- Muzeum Historii Miasta Rzeszowa: 5,5 z? normalny, 3,5 z? ulgowy, 20 z? przewodnik;
- Podziemna Trasa Turystyczna: 5,5 z?
UWAGA! zwiedzanie ??czone Podziemnej Trasy Turystycznej i Muzeum Historii Miasta Rzeszowa: 7,5 z?
UWAGA! Bilet-karnet zapewniaj?cy wst?p do wszystkich Muzeów: 16 z? normalny, 11 z? ulgowy

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs