G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15137
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2893
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37296

.: Muzeum Rzemios?a w Kro?nie

Muzeum Rzemios?a w Kro?nie jest samorz?dow? instytucj? kultury o charakterze naukowo - badawczym. Dzia?alno?? placówki skupia si? na gromadzeniu, zabezpieczaniu, udost?pnianiu dóbr kultury w zakresie: historii rzemios?a i przemys?u oraz rzemios? artystycznych terenów po?udniowo-wschodniej Polski ze szczególnym uwzgl?dnieniem Krosna i najbli?szych okolic.
W ci?gu 10 lat funkcjonowania Muzeum Rzemios?a zgromadzi?o 2 tys. eksponatów, obrazuj?cych rzemios?o u?ytkowe terenów historycznej Galicji ze szczególnym uwzgl?dnieniem Krosna i najbli?szych okolic. Zbiory muzealne s? pozyskiwane drog? darów, przekazów i zakupów. Wi?kszo?? pozyskanych muzealiów zosta?a zgromadzona przez rzemie?lników i przekazana w 1990 r. jako dar dla muzeum w zwi?zku z uroczystym jego otwarciem. Wi?kszo?? eksponatów to rzemie?lnicze r?kodzie?a. 

Adres:
Muzeum Rzemios?a w Kro?nie
38 – 400 Krosno
ul. Pi?sudskiego 17
tel./fax (013) 432-41-88, 432-69-68
krosno@muzeumrzemiosla.pl
www.muzeumrzemiosla.pl

Muzeum jest czynne:
• poniedzia?ek - pi?tek: 8.00 - 15.00
• sobota: 10.00 - 14.00 (wst?p wolny)
• niedziela i ?wi?ta: nieczynne
Ostatni zwiedzaj?cy wpuszczani s? 30 min przed zamkni?ciem

Ceny biletów:
• Bilet normalny - 4,00 z?
• Bilet ulgowy - 2,00 z?
• Oprowadzanie po muzeum od grupy - 5,00 z?
• Op?ata za lekcj? muzealn? - 10,00 z?

Regulamin zwiedzania:
Grupy powy?ej 25 osób nale?y podzieli? na mniejsze
Rachunki (zamiast biletów) b?d? wydawane wszystkim, którzy tego za??daj?, niezale?nie od ilo?ci osób.
Op?ata ulgowa przys?uguje za kazaniem stosownych dokumentów :
1. Uczniom szkó? podstawowych, ponadpodstawowych, studentom, oraz uczestnikom studiów doktoranckich
2. Emerytom, rencistom, a tak?e inwalidom oraz osobom niepe?nosprawnym wraz z opiekunami - b?d?cymi obywatelami polskimi
3. Przewodnikom PTTK
Wst?p bezp?atny - przys?uguje za okazaniem stosownych dokumentów :
1. Osobom odznaczonym Orderem Or?a Bia?ego lub Orderem Zas?ugi Rzeczpospolitej Polskiej, odznak? honorow? "Zas?u?ony dla Kultury Polskiej", osobom odznaczonym odznak? "Za opiek? nad zabytkami" lub odznak? honorow? "Zas?u?ony dzia?acz kultury"
2. Pracownikom muzeów wpisanych do Pa?stwowego Rejestru Muzeów
3. Cz?onkom Mi?dzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Mi?dzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMS)
4. Rzemie?lnikom
5. Nauczycielom pe?ni?cym funkcj? opiekuna grupy (do 2 osób w grupie)
6. Osobom powy?ej 75 roku ?ycia

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs