G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Muzeum Ziemi Le?ajskiej w Le?ajsku

Muzeum Ziemi Le?ajskiej znajduje si? w centrum miasta Le?ajska w XVIII wiecznym Dworze Staro?ci?skim. G?ówna ekspozycja, ukazuje histori?, tradycj?, kultur?, ?ycie codzienne, czasy wojen i przemian spo?eczno-gospodarczych, zachodz?cych na Ziemi Le?ajskiej na przestrzeni wieków. Ekspozycja przedstawia przeplataj?ce si? wspólne losy mieszka?ców Ziemi Le?ajskiej na przestrzeni wieków.

Nieod??cznie w histori? Le?ajszczyzny wpisane jest równie?  zabawkarstwo,  które swoj? tradycj? si?ga XVIII wieku. Zabawki drewniane robione r?cznie takie jak:  pukawki, fujarki, samochody, grzechotki, motyle i ptaki klaskaj?ce skrzyd?ami czy dziobi?ce kurki i koguty s? cz??ci? g?ównej ekspozycji muzeum.

Z ziemi? le?ajsk? zwi?zane jest browarnictwo , które swoj? bogat? tradycj? si?ga roku 1525.  W tym w?a?nie roku Zygmunt I Stary nadaje przywilej warzenia piwa oraz  zezwala na budow? pierwszego browaru przy Dworze  Staro?ci?skim. Ekspozycja Browarnictwa znajduj?ca si? w oficynie p?n – wsch  Zespo?u Dworu Staro?ci?skiego,  przedstawia  histori? piwa, proces jego produkcji, eksponaty zwi?zane z piwowarstwem oraz kufle, etykiety i nagrody które zdoby? le?ajski browar. Zwiedzaj?cy maj? okazje obejrze? film przedstawiaj?cy bogat? histori? browaru i ziemi le?ajskiej.

Dzia?alno?? Muzeum urozmaicaj? liczne wystawy czasowe, wyk?ady, seminaria popularno naukowe,  oraz projekcje filmowe. Dla le?ajskich dzieci, muzeum organizuje lekcje muzealne po??czone z warsztatami ceramicznymi. Lekcje te maja na celu wprowadzi? najm?odszym mieszka?ców Le?ajszczyzny w tematyk? muzealn?.

Muzeum Ziemi Le?ajskiej
ul. Mickiewicza 20 A
37 - 300 Le?ajsk
Tel/Fax. 017-240-22-35
www.muzeum-lezajsk.pl
administracja@muzeum-lezajsk.pl

Godziny Zwiedzania:
Poniedzia?ek – pi?tek
12:00 – 16:00
Niedziela
11:00 – 19:00
Soboty nieczynne

Administracja Muzeum
Poniedzia?ek – pi?tek
8:00 – 16:00

Ceny biletów:
Karnet normalny - 15 z?
Karnet ulgowy - 10 z?
Karnet szkolny - 7 z?

Ekspozycja Muzeum w Dworze Staro?ci?skim

Normalny - 5 z?
Ulgowy - 4 z?

Ekspozycja Muzeum (w Dworze Staro?ci?skim)
oraz Ekspozycja Zabawkarstwa:
Normalny - 6 z?
Ulgowy - 3 z?

Ekspozycja Browarnictwa
Normalny - 8 z?
Ulgowy - 5 z?

Historia Dworu Staro?ci?skiego
Historia Dworu Staro?ci?skiego si?ga pierwszej po?owy XVI wieku. Wówczas to król Zygmunt I Stary dokona? ponownej lokacji miasta, a ówczesny starosta Krzysztof Szyd?owiecki wzniós? okaza?? rezydencj?. Pierwotny Dwór  sk?ada? si? z domu starosty, odr?bnego domu dla s?u?by, licznych zabudowa? gospodarczych: piekarni, browaru, s?odowni, stajni, piwnic. By?y tu tak?e ?azienki i wi?zienie staro?ci?skie. Ca?o?? otoczono wa?ami ziemnymi, na których postawiono parkan pokryty gontem. W obwodzie obwarowa? znajdowa?a si? drewniana, trzypi?trowa wie?a, pe?ni?ca zarówno funkcje obronne, jak i gospodarcze, by?a te? brama i cztery furty. Starosta Szyd?owiecki wyposa?y? budynki dworskie m.in. w piece kaflowe i szklane okna. W 1609 roku Le?ajsk i Dwór z?upi? s?ynny warcho? - Stanis?aw Stadnicki, zwany Diab?em ?a?cuckim. Najecha? on miasto w czasie toczonej latami, wyniszczaj?cej prywatnej wojny ze Starost? Le?ajska - ?ukaszem Opali?skim. W po?owie XVII w. Dwór Staro?ci?ski zosta? zniszczony przez Kozaków i wojska Ksi?cia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego. W latach 1760-1770 Potoccy, na miejscu zniszczonej siedziby staro?ci?skiej, zbudowali parterowy murowany Dwór, który istnieje do dzi?. W 1922 r. Dwór Staro?ci?ski stanowi?cy cz??? ordynacji ?a?cuckiej zosta? wynaj?ty od Potockich na potrzeby utworzonego w 1912 r. Miejskiego Gimnazjum Realnego, które od 1922 r. nosi?o nazw? Gimnazjum Pa?stwowe, a w 1926 r. otrzyma?o imi? Boles?awa Chrobrego. W latach 1932 – 1933 w?adze miasta sfinalizowa?y odkupienie Dworu i przebudowa?y do potrzeb szko?y. W latach II Wojny ?wiatowej i okupacji zespó? Dworu Staro?ci?skiego pe?ni? funkcj? koszar dla wojsk niemieckich. Po wyzwoleniu zespó? Dworu Staro?ci?skiego pe?ni? funkcje szko?y – mie?ci?o si? tutaj Liceum Ogólnokszta?c?ce i Szko?a Podstawowa nr 4.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs