G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2892
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37293

.:Wiadomości z Podkarpacia

09 października 2009 godzina:11.42(Czytań: 2170)
:: ?ladami Sacrum na Podkarpaciu ::
- Dwa kolejne numery „Skarbów Podkarpackich” ukaza?y si? dzi?ki tym razem dotacji Urz?du Marsza?kowskiego i dost?pne s? w siedzibie Stowarzyszenia Pro Carpathia w Rzeszowie – zaprasza Krzysztof Zieli?ski, redaktor naczelny wydawnictwa. – W?drujemy Szlakiem Architektury Drewnianej, p?yniemy rzek? Stobnic?, ogl?damy podkarpackie kirkuty i najnowsze konserwatorskie odkrycia w klasztorach i ?wi?tyniach.

Stworzony przez redakcj? „Szlak Sacrum” prezentuje obiekty zwi?zane ze sfer? duchow? naszego ?ycia. A zwiedza? mo?na na ró?ne sposoby, czego przyk?adem mo?e by? relacja z kajakowej wyprawy Andrzeja ?mia?ego po rzece Stobnica.
Z kolei tekst Jacka Stachiewicza to jego osobista impresja odbioru sztuki cerkiewnej i jej relacji ze ?wiatem zewn?trznym. Niepostrze?enie materia? ten staje si? pocz?tkiem dyskusji na temat istnienia lub nie ikon… ukrai?skich. Autor wyra?a w?tpliwo?ci czy terminem tym mo?na sygnowa? obiekty powsta?e w rejonie Karpat w czasach ?redniowiecza czy w okresie nowo?ytnym do XVIII wieku, skoro o ukrai?skiej ?wiadomo?ci narodowej mo?na mówi? dopiero od II po?owy XIX wieku. Odpowiada mu wywo?any Jaros?aw Giemza, znany specjalista od sztuki cerkiewnej. Ten dwug?os: amatora i historyka sztuki nie znajduje satysfakcjonuj?cej dla obydwu stron definicji, ale czytelnika wprowadza w ciekawy i trudny temat genezy sztuki, a szczególnie pisania ikon na obszarze Karpat.
Kontynuujemy nasz cykl fotograficznych wypraw Jerzego Wygody do ocalonych ?ydowskich kirkutów na Podkarpaciu. W dwóch numerach prezentujemy pi?? cmentarzy z terenu Bieszczadów. Zdj?cia oddaj? ich tragiczny stan zachowania, który nie zawsze mo?na t?umaczy? religijnymi nakazami judaizmu.
„Skarby przedstawiaj? ma?o znane, cho? nie mniej cenne, obiekty zabytkowe z terenu Podkarpacia. Interesuj?ce s? wi?c szczególnie opowie?ci Izabeli Fac o drewnianym ko?ciele w miejscowo?ci Szebnie ko?o Jas?a, a tak?e drewnianym ko?ciele w Osieku Jasielskim, który – jak ma?o kto wie – nale?y do najstarszych gotyckich ?wi?ty? w Polsce.
Nie mog?o zabrakn?? miejsca na konserwatorskie odkrycia – fotoreporta? o ods?oni?ciu obrazu Matki Bo?ej Jackowej, który skrywany by? pod wizerunkiem pó?niejszej o 200 lat Matki Boskiej Kalwaryjskiej pokazuje nam ciekaw? i ?mudn? prac? renowatorów dzie? sztuki. W Przemy?la ogl?da? mo?emy odkrycie w gmachu Starostwa Powiatowego, który zajmuje budynek dawnego klasztoru Dominikanów. Praktycznie co kilka lat ods?aniane s? tam unikatowe, barokowe polichromie. W tek?cie Zdzis?awa Szeligi, zilustrowanym przez zdj?cia Waldemara Sosnowskiego, ogl?damy stare i nowe odkrycia konserwatorskie.

Tradycyjnie bezp?atne egzemplarze „Skarbów Podkarpackich” czekaj? w siedzibie wydawcy: Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w Rzeszowie, na ulicy Ga??zowskiego 6/305. Dost?pny jest tak?e w wersji elektronicznej na stronie www.skarbypodkarpackie.pl.
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.662 secs