G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2892
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37293

.:Wiadomości z Podkarpacia

14 marca 2005 godzina:22.02(Czytań: 1871)
:: Znamy i kochamy Bieszczady - wyniki konkursu ::
W pi?tek 4 marca 2005 roku w godzinach popo?udniowych niezwyk?y ruch panowa? na korytarzach Liceum Ogólnokszta?c?cego w Lesku. Grupki m?odzie?y z gimnazjów kierowa?y si? do klas na pierwsz? cz??? konkursu pod has?em „O Bieszczadach wiem prawie wszystko”. Zawodnicy odpowiadali na pytania testowe dotycz?ce Bieszczadów. Druga cz??? konkursu rozpocz??a si? o godzinie 1830 na sali gimnastycznej, bogato udekorowanej szyldami firm sponsorów. By? to fina?, w którym wzi??o udzia? dziesi?ciu uczniów. Konkurs prowadzili nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokszta?c?cego. Pytania dotyczy?y wiedzy o przyrodzie, wydarzeniach kulturalnych, niezwyk?ych miejscach i zabytkach Bieszczadów. Zawodnicy próbowali tak?e si? w konkursie krasomówczym, który by? dla nich najbardziej stresuj?cy. Musieli tak?e wykaza? si? umiej?tno?ci? korzystania z mapy turystycznej naszego regionu. Ostatnia konkurencja wi?za?a si? ze sprawnym liczeniem, a dotyczy?a czasu przejazdu poci?gu przez tunel w ?upkowie – tutaj odpowiedzi by?y bardzo ró?ne. Dodatkowych emocji dostarczy?a obecno?? ekipy TVP1, która filmowa?a zmagania uczestników konkursu dla programu „Miasto marze?”.
Po przeliczeniu punktów zwyci??y?a uczennica Marcelina Matwiej - ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych, II miejsce zaj??a Natalia Malec - Publiczne Gimnazjum w ?redniej Wsi, III miejsce ?aneta Duma - ZSP w Olszanicy.
Na kolejnych miejscach uplasowali si?:
- Bartosz Fedycki - ZSP w Olszanicy
- Tomasz Solon - ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych
- Julita Barzycka - Publiczne Gimnazjum w ?redniej Wsi
- Emilia Flankowska - ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych
- Anna Kinasz ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych
- Jacek Miller - Publiczna Gimnazjum w Mchawie
- Ma?gorzata Kowalik - Publiczna Gimnazjum w Mchawie
W przerwach mi?dzy konkurencjami piosenki rajdowe i turystyczne, przy wtórze gitary, ?piewa?a grupa wokalna z Liceum. Najrado?niejszym momentem by?o wr?czanie dyplomów i nagród. Trzeba przyzna?, ?e oprócz zwyci?zców „s?odkie” upominki od firmy „Mieszko” otrzymali wszyscy uczestnicy zawodów.
Na zako?czenie zabrali g?os, dzi?kuj?c m?odzie?y za sportow? rywalizacj? i wiedz? zaproszeni go?cie: wicestarosta Pan Stanis?aw Szel??ek, wiceburmistrz Pan Mariusz Wermi?ski i starszy wizytator Pan Jan Barut. Mi?ym akcentem by?o podzi?kowanie pod adresem Pani Zofii Nawracaj ze Szko?y Podstawowej w Stefkowej, która przed szesnastu laty wpad?a na pomys? zorganizowania konkursu pod has?em „O Bieszczadach ...”. Organizatork? obecnej szesnastej edycji konkursu by?a prof. Dorota Bia?og?owicz przy wspó?pracy z prof. Stanis?awem Lelkiem i prof. Katarzyn? Wermi?sk?, wszyscy z LO w Lesku.
Wiele ciep?ych i serdecznych s?ów skierowa? pan dyr.Bernard Baran, gospodarz szko?y, do opiekunów i m?odzie?y startuj?cej w konkursie, gratulowa? zwyci?zcom i uczestnikom zawodów, podzi?kowa? tak?e nauczycielom i uczniom Liceum Ogólnokszta?c?cego, organizatorom zawodów.
Nale?y podkre?li?, ?e z du?ym zaanga?owaniem w zorganizowanie i prowadzenie poszczególnych konkurencji w??czy?a si? m?odzie? zafascynowana turystyk?, finali?ci poprzednich edycji konkursu: Ania Konik i Kamil Bandrowski.
Impreza odby?a si? dzi?ki wielkiemu sercu i hojno?ci instytucji, firm, które ufundowa?y nagrody dla uczniów. Serdeczne podzi?kowania kierujemy, jak powiedzia?a prof. Katarzyna Wermi?ska do: Firmy cukierniczej „Mieszko” S.A., Zarz?du Oddzia?u PTSM w Kro?nie, Starostwa Powiatowego w Lesku, Urz?du Miasta i Gminy w Lesku i Ustrzykach Dolnych, Urz?du Gminy w Baligrodzie, Olszanicy i Solinie, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim, O?rodkowi Naukowo-Dydaktycznemu BdPN w Ustrzykach Dolnych, Podkarpackiemu Bankowi Spó?dzielczemu w Lesku, Bankowi PKO BP w Lesku, Piekarni Szelców z Leska, Firmie Fuji Ekspres Foto „Trio” z Leska, Marketowi „Stokrotka”, Bieszczadzkiemu Stowarzyszeniu Ekoturystycznemu BASZTA, Agencji Turystyczno-Promocyjnej „Bieszczady”. Patronat medialny nad imprez? obj?li: Magazyn Turystyczny „PODRÓ?E” i Podkarpacki Portal Turystyczny „ePodkarpacie.com”.
Jeszcze raz serdecznie dzi?kujemy naszym sponsorom w imieniu nagrodzonych - Dyrekcja, Uczniowie, Profesorowie Liceum Ogólnokszta?c?cego w Lesku.
Źródło: Informacja nades?ana Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.628 secs