G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomo¶ci z Podkarpacia

13 czerwca 2014 godzina:21.45
:: Jak co roku Festiwal w Górnie ::
Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Samorz?d Województwa Podkarpackiego, Gmina i Miasto Soko?ów Ma?opolski oraz Zak?ad Mi?sny „Smak Górno” zapraszaj? na VII Targi ?ywno?ci Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków”. Impreza odb?dzie si? w niedziel? 16 czerwca br. w godz. 10.00-19.00 na terenie KS „Górnovia” w Górnie. To coroczna impreza, przyci?gaj?ca ponad stu wystawców oraz kilka tysi?cy zwiedzaj?cych. Festiwal jest miejscem, w którym mo?na przekona...
¬ródło: Informacja Nades?ana Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

13 czerwca 2014 godzina:21.43
:: Wystawa Malarstwa w Muzeum w Kro?nie ::
Ma?e ojczyzny - Malarstwo Tadeusza Marsza?ka w Wie?y Farnej Muzeum Rzemios?a w Kro?nie zaprasza od 12 czerwca do 17 sierpnia do Wie?y Farnej (ul. Pi?sudskiego 5), w której mo?na zwiedzi? wystaw? malarstwa Tadeusza Marsza?ka zatytu?owan? "Ma?e ojczyzny". Spotkanie z autorem odb?dzie si? 26 czerwca 2014 roku o godz. 18.00.

Tadeusz Marsza?ek urodzi? si? w 1949 roku. Mieszka i tworzy w po?o?onym niedaleko Krosna Kro?cienku Wy?nym. Jest cz?onkiem krakowskiego Oddzia?u Zwi?zku Polskich Artys...
¬ródło: Informacja Nades?ana Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

05 wrze¶nia 2012 godzina:22.03
:: Okiem Galileusza, p?dzlem Wyczó?kowskiego, planem Kwiatkowskiego... ::
CO NOWEGO W MUZEUM PO WAKACJACH?

Bardzo ciekawie i ró?norodnie zapowiada si? jesie? i zima w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Wielkie malarstwo przeplata? si? b?dzie ze wspania?? histori?, nie zabraknie te? atrakcji dla mi?o?ników astronomii i... archeologii. Swoje miejsce znajdzie w Muzeum nowoczesna grafika. A ?wietna muzyka i unikatowe filmy pojawi? si? podczas otwarcia wystaw. Cz??? oferty ekspozycyjnej wychodzi na zewn?trz i funkcjonuje w przestrzeni miasta.

O nowych wy...
Autor: Admin
Wydrukuj tekst

05 wrze¶nia 2012 godzina:22.02
:: Toczenie dzbanków w skansenie ::
Muzeum w Kolbuszowej zaprasza na kolejne zaj?cia z cyklu „Idzie Grze? przez wie?” (dla rodzin z dzie?mi w wieku 4-6 lat) oraz „Do ETNOdzie?a!” (dla dzieci powy?ej 7. roku ?ycia, m?odzie?y i doros?ych). Podczas obu warsztatów uczestnicy poznaj? tajniki dawnego rzemios?a – garncarstwa. Zarówno najm?odsi – 9 wrze?nia, jak i starsi – 15 wrze?nia, poznaj? gliniane naczynia wykorzystywane dawniej na wsi oraz spróbuj? w?asnor?cznie utoczy? swoje dzbanki, miski...
Autor: Admin
Wydrukuj tekst

28 sierpnia 2012 godzina:13.11
:: IX GALICJA BLUES FESTIVAL ::
Serdecznie zapraszamy na koncerty Galicja Blues Festival! Dla wielbicieli bluesa b?dzie to prawdziwa muzyczna uczta. Bilety ju? w kasie RCKP!

Kro?nie?sk? imprez? zainicjowa?o w 2004 roku dwóch bluesmanów: Robert Lenert i ?ukasz Gorczyca. Teraz GAlicja posiada ju? ugruntowan? pozycj?, a atmosfera panuj?ca podczas festiwalu jest doceniana tak?e poza granicami Polski. O renomie Galicji ?wiadczy fakt, i? zg?osze? do festiwalu z ka?dym rokiem przybywa, a poziom wykonawczy mo?na spokojnie ...
¬ródło: RCKP KROSNO Autor: Admin
Wydrukuj tekst

28 sierpnia 2012 godzina:13.00
:: RDLP w Kro?nie: VII Regionalne Zawody Drwali – Dynów 2012 ::
Regionalne Zawody Drwali organizowane tradycyjnie przez Zarz?d Kro?nie?skiego Oddzia?u Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Le?nictwa i Drzewnictwa pod honorowym patronatem Edwarda Balwierczaka, dyrektora kro?nie?skiej RDLP tym razem odby?y si? 24 sierpnia na terenie Nadle?nictwa Dynów. Udzia? w nich wzi??o 23 drwali reprezentuj?cych 22 nadle?nictwa z terenu RDLP w Kro?nie.
Rozegrano pi?? konkurencji: ?cinka drzew, okrzesywanie, sk?adanie pilarki, przerzynka kombinowana na koz?ach i przerzy...
¬ródło: Lasy Krosno Autor: Admin
Wydrukuj tekst

22 sierpnia 2012 godzina:19.56
:: W zagrodzie w Mucznem urodzi? si? m?ody ?ubrzyk ::
W zagrodzie w Mucznem urodzi? si? m?ody ?ubrzyk
W minionym tygodniu ?ubrzyca Tjili przebywaj?ca w zagrodzie pokazowej w Mucznem urodzi?a m?odego ?ubrzyka. Male?stwo zosta?o zabrane od matki z uwagi na fakt, ?e ta nie mia?a mleka, by je wykarmi?. Od kilku dni ?ubrzyk znajduje si? pod opiek? le?ników i korzysta z mleka od krowy.
- To by?a do?? niespodziewana sytuacja, gdy? matka ma dopiero trzy lata – mówi Jan Mazur, nadle?niczy Nadle?nictwa Stuposiany. - W lutym przyby?a ze Szwajcar...
¬ródło: Lasy Krosno Autor: Admin
Wydrukuj tekst

22 sierpnia 2012 godzina:19.55
:: Imprezy w Przemysle - Wrzesie? ::
Program imprez
Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemy?lu
Wrzesie? 2012

1 wrze?nia (sobota), godz. 9.00 – 20.00
Fina? akcji „Tornister pe?en u?miechów”- koncerty oraz pokazy z udzia?em przemyskich zespo?ów i powszechnie znanych artystów. Wyst?p zespo?u Varius Manx jako gwiazdy wieczoru. Szczegó?y na afiszach.
(Rynek Starego Miasta) ...
¬ródło: PCKIN Autor: Admin
Wydrukuj tekst

22 sierpnia 2012 godzina:19.54
:: Wydarzenia organizowane przez Muzeum Rzemios?a w Kro?nie ::
1. 23.08. (czwartek), Piwnica PddCieniami, Rynek 5
Koncert Maciej Fortuna Trio,19.00 - wst?p biletowany
oraz finisa? wystawy: "Granice. Wystawa malarstwa Marcina P?oszaja" - godz. 20.30 - wst?p wolny
Przypominamy, ?e 23 sierpnia, w czwartek, o godz. 19.oo, w Piwnicy PodCieniami odb?dzie si? wyj?tkowy koncert jazzowy: Maciej Firtuna Trio. Bilety do kupienia w Punkcie Informacji Kulturalno-Turystycznej (Rynek 5, tel. 13 432 77 07).
Wi?cej o koncercie: http://muzeu...
¬ródło: Muzeum Rzemios?a Autor: Admin
Wydrukuj tekst

22 sierpnia 2012 godzina:19.53
:: Kolbuszowa - Skansen na weekend 25-26 sierpnia ::
1. sobota
Gotuj w skansenie
Kto ma ochot? posmakowa? smaków kuchni regionalnej i w?asnor?cznie je przygotowa??
Skansen w Kolbuszowej zaprasza na kolejne zaj?cia kulinarne z „Gotuj z babci? Janin?”. Tradycyjnie odb?d? si? w ostatni? sobot? miesi?ca, czyli 25 sierpnia o godz. 12. Tym razem podstaw? gotowanych potraw b?d? ziemniaki. Dlatego te? nie obejdzie si? bez kapusty ziemniaczanej czy kacapo?ów.
Na zaj?cia obowi?zuj? zapisy pod nr tel. 17 22 71 926/17 22 71 071 ...
Autor: Admin
Wydrukuj tekst


Kulturalni tury?ci w lasac... (Czytań: 6482)
FESTIWAL KULTUR POGRANICZA... (Czytań: 6501)
Najlepsze produkty wojewód... (Czytań: 4557)
16 wrze?nia - Pilzne?ski F... (Czytań: 4472)
Podkarpacie na trzecim mie... (Czytań: 4321)
Pierwszy nabór grantów zak... (Czytań: 4227)
D?bina uprz?tni?ta i monit... (Czytań: 4292)
Niedzielne tête-à... (Czytań: 4131)
Szlak Podkarpackiego Jad?a... (Czytań: 4524)
Zagroda w Mucznem uroczy?c... (Czytań: 4442)

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z list± newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga go¶ci
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJˇCE
         
         
Jeżeli jeste¶ zainteresowany współprac± z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs